Sunday, February 28, 2016

Saknaden......

Vi är man kort..... Eller man och man, Tomas går under många benämningar vi hade just en våldsam diskussion i bastun som ledde till en sorts outtalad konsensus om att han är en centaur. Close enough säger bloggaren. Jag ska ju ändå bli ekonomiskt oberoende på denna bisyssla så jag kan inte dryfta saker "in absurdum", det måste finnas nån sorts framåtrotation, vi har reklamintäkter att tänka på. Det är läppar som ska fyllas och bröst som ska lyftas innan sommaren. #BEACH2016. Hur som helst, vi saknar dig Tomas..... På sant!

No comments:

Post a Comment