Tuesday, March 1, 2016

Dags att sammanställa dagen....

Idag hade vi ambitioner, vi skulle vara störst, vi skulle vara starkast och vi skulle vara bäst.... Vi lyckades men det kostade 2 skotran. Tomas rammade en sten och knäckte den övre A-armen på vänster sida. Johan Lundbergs tveksamhet resulterade i en krokig skoter. Man kan inte bromsa sig ur en uppförsbacke, även om man kör nedför, det kostar en självrisk och högre premier för oss övriga.

No comments:

Post a Comment